Allmänna Villkor

Välkommen till FRITIDS STUGAN. Dessa allmänna villkor reglerar användningen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att använda vår webbplats och genomföra bokningar hos oss godkänner du att följa dessa villkor.

  1. Bokningar och betalningar: Genom att genomföra en bokning hos FRITIDS STUGAN accepterar du att betala den angivna priset för tjänsten. Betalningar kan göras online via säkra betalningsmetoder som anges på vår webbplats. Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller ändra bokningar om det uppstår felaktigheter eller om betalningen inte bekräftas.

  2. Avbokningar och återbetalningar: Avbokningar kan göras enligt vår återbetalningspolicy, som beskrivs tydligt på vår webbplats. Vi förbehåller oss rätten att tillämpa administrativa avgifter för avbokningar som görs inom en viss tidsram före bokningsdatumet. Vi kan också kräva en förskottsavgift för att bekräfta din bokning.

  3. Ansvarsfriskrivning: Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information på vår webbplats, men vi kan inte garantera att all information är helt korrekt eller aktuell. Vi ansvarar inte för eventuella fel eller brister i informationen på vår webbplats eller för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av användningen av sådan information.

  4. Ansvarsbegränsning: Vår ansvar gentemot dig är begränsat till det belopp du har betalat för våra tjänster. Vi ansvarar inte för eventuella indirekta eller följdsamma skador som uppstår till följd av användningen av våra tjänster.

  5. Ändringar av villkoren: Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna villkor när som helst utan förvarning. Det är ditt ansvar att regelbundet granska villkoren för eventuella ändringar. Genom att fortsätta använda vår webbplats efter att ändringar har gjorts godkänner du de uppdaterade villkoren.

  6. Kontakt: Om du har frågor eller funderingar om våra allmänna villkor är du välkommen att kontakta oss på [kontaktinformation].

Genom att använda våra tjänster godkänner du att följa dessa allmänna villkor. Vi tackar dig för att du valde FRITIDS STUGAN och ser fram emot att välkomna dig till en minnesvärd upplevelse.